Název projekt:  Vybudování zázemí pro sociální podnikání a rozšíření služeb

Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005822

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, což je v souladu se specifickým cílem 2.2 Integrovaného regionálního operačního programu.

Současné podnikatelské aktivity integračního sociálního podniku Jaroslavy Lukšové budou rozšířeny o zahradnické a úklidové služby, pořízením nemovitostí dojde k rozšíření prostorové kapacity podniku. Tím dojde ke zvýšení počtu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Předmětem projektu je rozšíření sociálního podniku o zahradnické a úklidové služby, s tím související vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a pořízení zázemí sociálního podniku, tj. nemovitostí (nákup budovy a okolních pozemků) na ul. Železniční II 174 v obci Staré Město (kat. úz. Staré Město u Frýdku-Místku) v Moravskoslezském kraji. Jedná se o nákup stavby s č. p. 174 ležící na pozemku p. č. 2671, zahrady na pozemku p. č. 2670 a ostatní plochy na pozemku p. č. 2748 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku.

V sociálním podniku Jaroslavy Lukšové jsou zaměstnání pouze zaměstnanci z cílové skupiny, tj. osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr souběžně s invalidním důchodem na dobu určitou.

 

Celkové náklady projektu jsou: 4 739 291,05

Celkové způsobilé výdaje: 4 273 118,22

Příspěvek unie: 3 632 150,48

Sledujte nás

Dílna Radost - Joy Design
Reklamní agentura

Železniční II. 174
Staré Město u Frýdku-Místku
738 01
+420 602 602 822
+420 602 602 166
info@dilnaradost.cz
Vytvořeno službou Webnode