Řezaná grafika je zhotovena pomocí řezacího plotteru a speciálních samolepicích fólií. Použití je velice všestranné - reklamní polep automobilů, výlohy, navigační štítky, interiérový design a jiné.
  • Při navrhování respektujeme požadavky zákazníka,  případně doporučíme vhodnost požadovaného řešení. 
  • Hotové návrhy  řežeme z široké škály kvalitních folií s životností 3-10 let dle požadavku zákazníka.
  • Vyřezanou grafiku vyseparujeme a přetáhneme přenášecí folií.
  • Můžeme samozřejmě na požádání reklamu i nalepit, jak na naší provozovně, tak i u zákazníka. 
   

 

Ceník - rozsah prací

Vzhledem ke složitému určení ceny zakázky nelze sestavit jednoznačný a jednoduchý ceník. Ceny jsou určeny velikostí zpracovávané plochy, materiálu a v neposlední řadě i složitostí motivu a technice zpracování. Také záleží na tom, kam hotový produkt lepíme, nebo zda si ho zákazník lepí sám. Běžnou praxí je, že konkurence uvede v ceníku nízkou cenu a následně účtuje další položky jako je příprava, přenášecí folie a další. S ohledem na tyto skutečnosti je nejpřesnější si vyžádat konkrétní nabídku. Protože mnozí zákazníci chtějí alespoň orientační cenu, uvádíme ceník pro nejpoužívanější fólie s trvanlivostí 3-5 let v exteriéru. Účtovanou plochu je možné spočítat z obsahu čtverce nebo obdélníka, do kterého se umístí celkový řezaný objekt. 

 

Složitost 1. 1 barva, základní fonty písma

Složitost 2. 1-2 barvy, více druhů písma, jednoduché grafické tvary

Složitost 3. 1-4 barvy, více druhů písma, složitější grafické tvary.

Ceny řezané grafiky z materiálů s trvanlivostí do 3-5 let v Kč/m2

plocha (m2)

složitost 1.

 složitost 2.

složitost 3.

do 0.25 m2

1 200 Kč

1 600 Kč

2 500 Kč

0.25 - 0.5 m2

1 000 Kč

1 200 Kč

2 100 Kč

0.5 - 1 m2

750 Kč

1 000 Kč

1 800 Kč

1 - 3 m2

550 Kč

800 Kč

1 200 Kč

od 3 m2

450 Kč

750 Kč

1 000 Kč

Cena zahrnuje: přípravu, vyřezání, vyseparování a nanesení přenosové folie.

 

-ceny podkladové folie pro venkovní použití 200,- Kč/m2
- aplikace řezaných fólií 300,- Kč/m2
- aplikace fólie pod 15°C v exteriéru 600,- Kč/hod
- aplikace fólie pod 15°C v interiéru     300,- Kč/hod
- ostatní práce (čištění, sejmutí původní reklamy atd.)      300,- Kč/hod

 

 

Příklad pro výpočet ceny:

Polep boků auta  60 x 15cm  2Ks
Zadní čelo aua    60 x 15cm 
0,6 x 0,15 x 3 x 1000 = 270,-Kč

Aplikace - nalepení polepů  300,- Kč

Cena celkem  570,- Kč

 

Pro Vás, co si chtějí polepy nalepit sami, zašleme podrobný postup na vyžádání.

Sledujte nás