Dilna Radost, potisk triček, výšivky, placky
 

Dílna Radost - strojové výšivky, potisk textilu, reklama a výroba se hlásí k principům sociálního podniku s veřejně prospěšným cílem.

Byla zřízena za účelem podpory Denního stacionáře pro handicapované Linie radosti z.s., jehož cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64 let. Klienti Denního stacionáře mají možnost zaměstnání v sociálním podniku, jelikož není účelem, aby uživatelé sociálních služeb stagnovali, ale posouvali se dál, dle jejich maximálních schopností. Návaznost a úzká spolupráce sociálních služeb a sociálních podniků by měla být samozřejmostí.

 

Název projekt:  Vybudování zázemí pro sociální podnikání a rozšíření služeb

Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005822

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, což je v souladu se specifickým cílem 2.2 Integrovaného regionálního operačního programu.

Současné podnikatelské aktivity integračního sociálního podniku Jaroslavy Lukšové budou rozšířeny o zahradnické a úklidové služby, pořízením nemovitostí dojde k rozšíření prostorové kapacity podniku. Tím dojde ke zvýšení počtu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Předmětem projektu je rozšíření sociálního podniku o zahradnické a úklidové služby, s tím související vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a pořízení zázemí sociálního podniku, tj. nemovitostí (nákup budovy a okolních pozemků) na ul. Železniční II 174 v obci Staré Město (kat. úz. Staré Město u Frýdku-Místku) v Moravskoslezském kraji. Jedná se o nákup stavby s č. p. 174 ležící na pozemku p. č. 2671, zahrady na pozemku p. č. 2670 a ostatní plochy na pozemku p. č. 2748 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku.

V sociálním podniku Jaroslavy Lukšové jsou zaměstnání pouze zaměstnanci z cílové skupiny, tj. osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr souběžně s invalidním důchodem na dobu určitou.

 

Celkové náklady projektu jsou: 4 739 291,05

Celkové způsobilé výdaje: 4 273 118,22

Příspěvek unie: 3 632 150,48

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode