Dilna Radost, potisk triček, výšivky, placky

Dílna Radost je sociálním podnikem, hlásící se k principům sociálního podniku s veřejně prospěšným cílem.

- reklama a výroba, s chráněnými pracovními místy, byla zřízena za účelem podpory Denního stacionáře pro handicapované Linie radosti z.s., jehož cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64 let. Klienti Denního stacionáře mají možnost zaměstnání v sociálním podniku, jelikož není účelem, aby uživatelé sociálních služeb stagnovali, ale posouvali se dál, dle jejich maximálních schopností. Návaznost a úzká spolupráce sociálních služeb a sociálních podniků by měla být samozřejmostí.