Vážení zákazníci, až do konce měsíce srpna příjímáme zakázky pouze emailem.

Stěhujeme se do nových prostor. Děkujeme za pochopení

Dilna Radost, potisk triček, výšivky, placky

Dílna Radost je sociálním podnikem, hlásící se k principům sociálního podniku s veřejně prospěšným cílem.

- reklama a výroba, s chráněnými pracovními místy, byla zřízena za účelem podpory Denního stacionáře pro handicapované Linie radosti z.s., jehož cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64 let. Klienti Denního stacionáře mají možnost zaměstnání v sociálním podniku, jelikož není účelem, aby uživatelé sociálních služeb stagnovali, ale posouvali se dál, dle jejich maximálních schopností. Návaznost a úzká spolupráce sociálních služeb a sociálních podniků by měla být samozřejmostí.