Dilna Radost, potisk triček, výšivky, placky

 

Dílna Radost s chráněnými pracovními místy, byla zřízena za účelem podpory Denního stacionáře pro handicapované Linie radosti, jehož cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64 let.